Gần đây mình nhận được khá nhiều câu hỏi được các bạn đặt ra như: hiện tại đi du học Nhật Bản có thể kiếm được số tiền lên tới vài trăm triệu một năm? Đi du học Nhật Bản vừa học vừa làm có thể vừa có thể kiến thức lại vừa kiếm được nhiều tiền? Có thể làm nhiều để gửi tiền về cho gia đình phải không?